Baie hoë intensiewe besproeiingsboerdery vind plaas in Pongola, Noord-Natal, oor ‘n area van 17 000 ha. 97% van gewasproduksie bestaan uit suikerriet. Die Pongolagebied het geen noemenswaardige ondergrondse water nie en is totaal afhanklik van reënval en die Pongolariviersisteem. Die Impala Watergebruikersvereniging (Impala WGV) verskaf en beheer die grootmaat watervoorsienig uit die bron.

Die belangrikste uitdaging is om volhoubare watervoorsiening regdeur die jaar vanuit die bron te handhaaf. Dit beteken dat ons water noukeurig moet meet, asook die seisoen vooruit skat. Enkele faktore dryf die uitdagings op die spits. Dit is onder andere dat suikerriet geoes word vanaf Maart tot Desember; groei vind dus reg deur die jaar plaas. Pongola is reeds vanaf Augustus af ‘n baie warm gebied met hoë temperature oor November tot Januarie. Verder varieer die reënval en riviervloei baie.

Die langtermyn gemiddelde jaarlikse reënval is 712 mm. Die hoogste jaarlikse reënval van vier seisoene tussen 1997 tot 2017 was gemiddeld 1016 mm en die vier laagstes was gemiddeld 450mm. Teen die agtergrond van klimaatsverandering is dit interessant om op te merk dat al die hoogste seisoene voor 2008 was en die laagstes na 2008. Netso het die jaarlikse gemiddelde reënval tussen 1997 en 2007 met 120 mm gedaal in die daaropvolgende 10 jaar. Die gemiddelde reënval in die eerste periode was 754mm en dit het gedaal na 634mm in die periode van 2008 tot 2017. Oor die warmste maande, Desember tot Januarie, is die gemiddelde verdamping 5.9 mm per dag, met uitskieters van 8 mm per dag. Gedurende die winter is die gemiddelde verdamping meer bestendig rondom 2.7 mm per dag.

Afhangend van die aard van besproeiingsbestuur, infrastruktuur en grondtipes varieer die besproeiingswatergebruiksdoeltreffendheid van kommersiële boere tussen 62 m3 water per ton riet geproduseer tot 116 m3 water per ton riet.

Uit bogemelde is dit duidelik dat watermeting en gebruiksmonitering dus krities belangrik is. Watermeting kan derhalwe beskryf word, as ‘n ordereëling om ‘n watervoorraad wat die hele tyd varieer, te balanseer met ‘n konstante gebruik. In die Pongola konteks, moet gebruik verdeel word tussen die ekologiese behoefte (26,9%), menslike behoeftes (0,1%) en gewasproduksiebehoeftes (73%).

Om waterbeskikbaarheid, -vloei en -gebruik te moniteer, gebruik die Impala WGV as grootmaatvoorsiener die volgende data en instrumente:

  • ‘n totaal van 27 elektroniese instrumente;
  • die fenologiese gewaswaterbehoefte;
  • klimatologiese data; en
  • die Bivanedamvlak.

Hierdie inligting, saam met goeie bestuur, het die Impala WGV in staat gestel om deurlopend water te kon verskaf, dwarsdeur die droogtes in die gebied gedurende 2002, 2008 en 2015 tot 2016.

In die algemeen, gebruik kommersiële boere in hierdie besproeiingsgebied om verskeie redes nog nie gesofistikeerde watermetingsinstrumentasie en besproeiingstelsels nie. Die ervarings in die laaste droogte het ongetwyfeld ‘n belangrike rol gespeel om metings- en moniteringspraktyke en beter besproeiingsinfrastruktuur te stimuleer. In dié verband is daar nou ‘n beweging weg van die konvensionele skuifbare sprinkelaars ten gunste van spilpunte en drupbesproeiing. 25% van produsente gebruik al drupbesproeiing. Instrumente wat ondergrondse water meet en monitor begin ook al hoe meer aanklank vind by produsente.